Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

Nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) và Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa trường Đại học Thủy lợi và các trường Đại học, cơ sở đào tạo và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới.