Thông báo xét tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy năm 2018

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1