Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học...

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2017

Xem chi tiết...
Thông báo phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh...

Thông báo phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Xem chi tiết...
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt...

Thông báo số 901/TB-ĐHTL ngày 30 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về tuyển...

Xem chi tiết...