Phát triển xe điện một hướng đi nhiều tiềm năng

Khoa Cơ khí Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục nghiên cứu, cải tiến xe điện đồng thời xây dựng quy trình sản xuất, lắp ráp, sau đó đưa sản phẩm đi kiểm định, chuyển giao công nghệ để đưa sản phẩm ra...