TRỰC TIẾP: Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2018 được diễn ra vào 19h00 ngày 18/11/2018 tại Hội trường T45. Trực tiếp tại website và Fanpage Trường Đại học Thủy lợi.