Tập đoàn Bảo Sơn ký hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi

Tập đoàn Bảo Sơn do doanh nhân Nguyễn Trường Sơn - một cựu sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi sáng lập từ đầu những năm 1990 đã sớm ghi dấu ấn trên thương trường với sự xuất hiện của Khách sạn...