5 Lý do bạn nên chọn Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thuỷ lợi, một trong những trường đại học giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam, đi đầu...

Xem chi tiết...
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm...

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Xem chi tiết...
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm...

Thông báo số 1431 /TB-ĐHTL ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về...

Xem chi tiết...