Ngành nghề và cơ hội việc làm của sinh viên...

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời luôn quan tâm đến chất lượng đầu...

Xem chi tiết...
Cựu sinh viên phương nam hội ngộ tại Thủ đô

Đã thành thông lệ hàng năm, các cựu sinh viên Cơ sở 2 Khu vực phía bắc lại có dịp tụ hội về Trường...

Xem chi tiết...
Khai mạc Hội thao thanh niên Cụm đoàn số 3

Sáng ngày 07/01, tại sân vận động Trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra lễ Khai mạc Hội thao thanh...

Xem chi tiết...