Thư mời các Cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Với mong muốn Hội cựu sinh viên thu hút được nhiều nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các thế hệ tham gia, kính mời các quý anh (chị), các bạn là cựu nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Trường Đại...