Trường ĐH Thủy lợi mở rộng hợp tác với Trường ĐH Hồ Hải, Trung Quốc

(TLU) – Ngày 10/12/2018, Trường ĐH Thủy lợi đã tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong nghiên cứu với Trường ĐH Hồ Hải, Trung Quốc