Thư cảm ơn của Trường Đại học Thủy lợi

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Thủy lợi và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2)