Thông báo Tổ chức Thi Olympic Vật lý cấp Trường năm 2018

Để động viên, khích lệ phong trào học Vật lý trong sinh viên Trường Đại học Thủy lợi và chuẩn bị cho việc thành lập, bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXII-2019 được tổ chức vào tháng 4 năm 2019 tại Trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn Vật lý kết hợp với Phòng CTCT và QLSV tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý cấp Trường 2018 cho sinh viên toàn trường.

Thông báo và mẫu đăng ký: tại đây