Tiếp nhận gần 800 đơn vị máu từ Trường Đại học...

(TLU) – Ngày 22/11/2017, Trường Đại học Thủy lợi diễn ra Ngày hội...

Xem chi tiết...
Cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên

Quan tâm đến sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi luôn trao những suất...

Xem chi tiết...
Những tân sinh viên đầu tiên đến xác nhận nhập...

Trong ngày đầu tiên thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi...

Xem chi tiết...