Trình tự nhập học và lịch học đầu khóa của Tân...

Trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn thủ tục nhập học đối với tân sinh...

Xem chi tiết...
Cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên

Quan tâm đến sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi luôn trao những suất...

Xem chi tiết...
Những tân sinh viên đầu tiên đến xác nhận nhập...

Trong ngày đầu tiên thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi...

Xem chi tiết...