Giới thiệu “Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu”

Sách “Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu” do tập thể giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Tác giả: PGS.TS. Phạm Việt Hòa (chủ biên), TS. Nguyễn Lương Bằng

Thông tin XB: NXB Bách Khoa Hà Nội, 2020.-  323 tr.; 24 cm. ISBN: 978-604-9875-26-7

Giáo trình giúp sinh viên nắm được tổng thể tình hình đặc điểm tự nhiên và yêu cầu tưới, tiêu nước của các vùng kinh tế ở nước ta; trang bị những kiến thức cơ bản để xác định cấu trúc hệ thống tưới, tiêu nước mặt ruộng; tính toán xác định được quy mô hệ thống, công trình tưới, tiêu nước và lựa chọn được giải pháp để tưới, tiêu cải tạo đất cho vùng hạn cũng như vùng ngập úng; thiết kế cải tạo, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống tưới tiêu.

Cuốn giáo trình đã bao quát toàn bộ nội dung Đề cương học phần Thiết kế hệ thống tưới tiêu, đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên bậc đại học, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho người học ở bậc cao hơn cũng như các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước.

Sách được phục vụ cho sinh viên và giảng viên mượn về nhà 01 học kỳ tại Phòng giáo trình (tầng 01), đọc tại chỗ tại phòng Tài liệu tham khảo (tầng 3) Thư viện Trường Đại học Thủy lợi (cơ sở Hà Nội 175 Tây Sơn); Tại Thư viện Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh; Thư viện cơ sở Phố Hiến.

Từ khóa: Hệ thống tưới; Hệ thống tiêu; Tưới tiêu

Bạn đọc tra cứu sách sử dụng Mã hệ thống 24817 tại http://catalog.tlu.edu.vn

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!