Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2017

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017:

Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 21/08/2017- 10/11/2017;

Tổ chức ôn tập: Dự kiến từ ngày 15/10/2017-15/11/2017 (thí sinh có nguyện vọng học ôn tập  đăng ký trước ngày 10/10/2017);

Thời gian thi tuyển: Các ngày 25, 26 tháng 11 năm 2017.

Xem chi tiết thông báo.