Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước năm 2018.

Tổng chỉ tiêu toàn trường: 3700

Xem chi tiết thông báo: tại đây

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Xem chi tiết

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT: Xem chi tiết