Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển. Qua đó không ngừng vun đắp tình hữu nghị, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch; thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017” cùng với các sự kiện: 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 – 18/7/2017).

Kế hoạch cuộc thi: tại đây

Đề cương gợi ý: tại đây