Hợp tác song phương giữa Trường Đại học Thủy lợi (ĐHTL) và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN Quốc gia (NAWAPI)

(TLU) – Trường ĐHTL đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân và các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ theo đặt hàng của NAWAPI

Đây là một trong những nội dung hợp tác đã được Trường ĐHTL và NAWAPI nhất trí thông qua và tiến hành ký kết vào chiều 3/8, tại P225/A2.

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng ĐHTL và Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc NAWAPI bắt tay ký kết

Cụ thể, phía Trường ĐHTL sẽ đào tạo nguồn nhân lực ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân và các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ theo đặt hàng của NAWAPI; hướng dẫn làm hồ sơ và tìm học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ đối với các học viên là cán bộ có năng lực của NAWAPI tham gia các chương trình đào tạo tại nước ngoài.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia NAWAPI sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên có thành tích học tập tốt tham gia các chương trình thực tập, thử việc tại Trung tâm. Đồng thời tư vấn và góp ý những yêu cầu thực tế đối với nguồn nhân lực do ĐHTL đang triển khai đào tạo để xem xét điều chỉnh phù hợp…

Trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: Trường ĐHTL sẽ chủ động đề xuất với NAWAPI các hướng đề tài nghiên cứu, chương trình KHCN và các dự án tiềm năng trong lĩnh vực tài nguyên nước để hai bên cùng triển khai. 

Theo GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng, Nhà trường nhận thấy tiềm năng khi hợp tác song phương với Trung tâm. Lễ ký kết này sẽ là tiền đề để hai bên đồng phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo, dự án hợp tác, gắn kết nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng ĐHTL phát biểu

Cũng tại lễ ký kết, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia NAWAPI cũng trao 25.000.000 đồng cho quỹ khuyến học của Nhà trường.

NAWAPI trao học bổng khuyến học cho Trường ĐHTL

Thời gian tới, các buổi gặp gỡ, hội thảo ở các cấp độ quản lý để trao đổi những yêu cầu cần hỗ trợ và chia sẻ để phát huy những thế mạnh trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc, bảo vệ và phát triển nguồn nước sẽ được hai bên đẩy mạnh triển khai nhằm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Bích Việt