Hội thảo chuyên đề về “An toàn đập và Quản lý hiểm họa thiên nhiên”

Ngày 20-21/8/2018, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội thảo "An toàn đập và Quản lý hiểm họa thiên nhiên” với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ Xây dựng Năng lực – VIE 11 888 11” (FCB) do chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ,

Hội thảo chuyên đề về “An toàn đập và Quản lý hiểm họa thiên nhiên”

Nội dung Hội thảo được đề xuất về “Quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do các chuyên gia Bỉ và các chuyên gia trong trường là những người có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học trình bày. Hội thảo chuyên đề là nơi các giảng viên, cán bộ, các nghiên cứu sinh trẻ trong Nhà trường có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về các nghiên cứu liên quan đến công trình thủy lợi, quản lý tài nguyên nước và hiểm họa thiên tai ở Bỉ và Việt Nam.

TS. Vincent Wolfs, Khoa Kỹ thuật dân dụng, Đại học KU Leuven, Bỉ

Cán bộ giảng viên đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến tình hình quản lý nước của Bỉ sau bài trình bày của TS. Vincent Wolfs và giải pháp cho các thách thức đang đặt ra. Các vấn đề cấp bách trong quản lý an toàn đập ở Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng xói lở vùng bờ miền Trung Việt Nam, tính toán lũ thiết kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu...đã mô tả bức tranh tổng quát về hiểm họa thiên tai ở Việt Nam, từ đó đại biểu tham gia Hội thảo có cơ hội trao đổi về tình trạng và giải pháp phù hợp với Việt Nam.

Các bài tập và thảo luận nhóm được đưa ra giúp cán bộ giảng viên củng cố và nâng cáo kiến thức chuyên ngành, phản xạ bằng tiếng Anh được cải thiện đáng kể đặc biệt trong việc vận dụng tiếng Anh chuyên ngành, các nghiên cứu sinh trẻ có cơ hội được trò chuyện với các chuyên gia trong nước và quốc tế, học hỏi được các kinh nghiệm trong chuyên môn, giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học nên rất hào hứng trong việc đưa ra câu hỏi liên quan đến các vấn đề được trình bày trong Hội thảo, phương pháp nghiên cứu khoa học, giảng dạy và mở ra các hướng hợp tác nghiên cứu chung giữa Nhà trường và ĐH KU Leuven cũng như giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Theo tin Phòng Hợp tác Quốc tế