Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS người Lào

(TLU) – Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào anh em là một trong những nhiệm vụ được Trường Đại học Thủy lợi đặc biệt coi trọng.

Hàng năm, Trường Đại học Thủy lợi tiếp nhận khoảng 10 lưu học sinh Lào đến học tập theo các chương trình truyền thống như Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, công trình thủy...hoặc chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật xây dựng hệ đại học chính quy. Nhiều lưu học sinh theo học các ngành học bậc cao hơn như thạc sĩ Thủy văn, thạc sĩ Quản lý xây dựng hay Tiến sĩ ngành kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật công trình thủy... Các lưu học sinh đang theo học tại trường đều được lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm từ quản lý, tổ chức nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, đời sống…

Trường cũng thường xuyên kết hợp với Tổng cục Thủy lợi mở các lớp bồi dưỡng quản lý, khai thác và vận hành hệ thống công trình thủy lợi cho cán bộ Lào với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thực tế đến với nước bạn.

Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Lào

Ngày 5/1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS người Lào - Ông Vinvilay Sayaphone - cán bộ của Bộ Nông Lâm nghiêp Lào.

Ông Vinvilay Sayaphone trình bày luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Vinvilay Sayaphone với đề tài: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước. Do GS.TS. Trần Viết Ổn và PGS.TS. Lê Văn Chín trực tiếp hướng dẫn.

Luận án đã xây dựng kịch bản BĐKH cho vùng nghiên cứu dựa trên các mô hình BĐKH và PTKT-XH của khu vực nghiên cứu, định lượng được mức độ tăng, giảm lượng mưa, nhiệt độ; Xác định trình tự tính toán, mô phỏng cũng như các bước để tiến hành thực hiện đề xuất công trình dựa trên tính toán cân bằng nước, từ đó áp dụng các bước tiến hành này cho các lưu vực sông khác trên lãnh thổ nước CHDCND Lào.

Nghiên cứu xác định được các giải pháp công trình và phi công trình để tối ưu hóa năng lực cấp nước và các giải pháp quy hoạch tổng thể, làm cơ sở cho các dự án đầu tư quy hoạch thủy lợi cho lưu vực sông Sedon và các lưu vực sông khác ở Lào.

NCS lắng nghe ý kiến phản biện của chuyên gia

Luận án tiến sĩ của NCS được hội đồng đánh giá là thành công. Như vậy, Ông Vinvilay Sayaphone là tiến sĩ người Lào thứ 4 do Trường Đại học Thủy lợi đào tạo.

Chi tiết luận án: tại đây

Bích Việt