Tổng kết hoạt động Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và Môi trường năm 2017

(TLU) - Tạp chí Khoa học kỹ thuật (KHKT) Thuỷ lợi và Môi trường được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép số 158/GP-BVHTT ngày 08 tháng 5 năm 2003; mã số ISSN: 1859-3941. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

Với mục đích ra đời nhằm công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiến bộ KHKT, mô hình tổ chức quản lý điển hình... về lĩnh vực khoa học kỹ thuật thuỷ lợi, thuỷ điện, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường của các nhà khoa học trong và ngoài nước...của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nông nghiệp nông thôn. Trải qua 14 năm hoạt động, Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường với  xuất bản định kỳ 3 tháng, Tạp chí đã ấn hành được 62 số (bao gồm cả số đặc biệt) với hơn 1200 bài báo.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và Ban biên tập, Tạp chí đã có những kết quả đáng ghi nhận cụ thể về chất lượng bài báo cũng như số lượng gửi bài ngày càng tăng. Uy tín của Tạp chí được nâng cao, thu hút số lượng bài gửi cả trong và ngoài Trường. Để nhìn lại một năm hoạt động, ngày 09/02/2018, tại P225/A2 đã diễn ra lễ Tổng kết công tác năm 2017 của Tạp chí với sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái – Phó hiệu trưởng - Tổng biên tập Tạp chí cùng các thành viên trong Ban biên tập.

Lễ tổng kết đã nghe báo cáo kết quả công tác năm 2017. Theo đó, trong năm, Tạp chí đã xuất bản 4 số: 56, 57, 58, 59. Tổng số bài gửi 105 bài, trong đó có 11 bài tiếng Anh. Số bài đăng là 86 bài trong đó có 11 bài tiếng Anh (tăng 04 bài so với năm 2016) và chiếm 15% trên tổng số bài đăng. Đặc biệt, số lượng bài của tác giả ngoài trường là 32 bài, tăng đột biến so với năm ngoái 15 bài, chiếm 30% tổng số bài gửi, còn lại là của các thầy cô giáo trong Trường. Cũng trong năm 2017, Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và Môi trường thực hiện quy trình mới nên chất lượng bài báo từ hình thức đến nội dung nâng cao rõ rệt, liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau như: Công trình thủy, Công trình giao thông, Công trình giao thông, Thủy văn và Tài nguyên nước, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Môi trường, Kinh tế Thủy lợi, Cơ khí, Kỹ thuật biển, Năng lượng, Lý luận chính trị; các Chuyên ngành hẹp: Hóa học và Vật lý.

Theo PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái - Tổng biên tập Tạp chí: Các bài được đăng tải năm 2017 đều là những bài đạt quy chuẩn sau khi đã được các nhà khoa học thực hiện quy trình phản biện kín một cách nghiêm túc và được kiểm định sát sao theo đúng quy trình của tạp chí. Có những bài báo được phản biện bởi 2 đến 3 chuyên gia để đảm bảo chất lượng về nội dung. Ban biên tập đã mời phản biện ngoài trường phản biện 24 bài – đây là điểm khác biệt so với các năm trước. Việc giới thiệu công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất trên các trang bìa Tạp chí… nhằm quảng bá hình ảnh của Nhà trường cũng đạt được những hiệu quả tích cực.

PGS. TS Nguyễn Cảnh Thái – Tổng Biên tập Tạp chí

Cũng tại lễ tổng kết, các thành viên trong Ban biên tập Tạp chí cũng thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thực hiện từ 02 đến 03 phản biện cho mỗi bài báo; tăng tỷ lệ bài bị loại; có nên tiếp tục tăng số lượng in để quảng bá; Dần tiến tới phát triển Tạp chí điện tử, hạn chế in ấn, tiết kiệm chi phí…

Các thành viên Ban biên tập tham gia thảo luận

Theo kế hoạch công tác năm 2018, Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện đạt chất lượng và tiêu chuẩn số tạp chí, phấn đấu để tăng số lượng bài gửi nhiều hơn, đồng thời làm tốt công tác quảng bá hình ảnh của Nhà trường thông qua việc giới thiệu các ngành nghề tuyển sinh, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất trên các trang bìa Tạp chí …

Bích Việt