Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

- Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018: (Chi tiết xem tại bảng tin của Phòng Tổ chức cán bộ);

- Các viên chức trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 213, Nhà A1), trong ngày 06/8/2018 để thực hiện các quy trình ký hợp đồng làm việc theo quy định.