Hội nghị cấp ủy lần thứ 2 năm 2017

Tính đến 30/9/2017, Đảng bộ Trường có 51 chi bộ và 8 đảng bộ bộ phận; trong đó có 17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường, 34 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, toàn Đảng bộ có 661 đảng viên, trong đó 565 đảng viên chính thức và 96 đảng viên dự bị; 537 đảng viên là cán bộ, viên chức và 124 đảng viên là sinh viên.

Trong Quý 3 năm 2017, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, an ninh quốc phòng. Các cấp ủy đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức và sinh viên và đảm bảo an ninh, trật tự trong toàn trường.Toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành và quảng bá hình ảnh trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Giao diện website của trường tại địa chỉ www.tlu.edu.vn được đổi mới, dễ sử dụng, tích hợp cả trên các thiết bị di động với nhiều nội dung phong phú. Đồng thời website trường cũng đã liên kết đến website các khoa, viện, trung tâm, cơ sở xa trường và facebook của trường tại địa chỉ https://www.facebook.com/daihocthuyloi1959/ nên lượng tương tác với người xem được tăng lên đáng kể. 

 


Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Hoàn thành công tác tuyển sinh đại học năm 2017; triển khai công tác hậu kiểm tuyển sinh; thực hiện tuyển sinh sau đại học đợt 2/2017 đúng quy chế; hoàn thành các công việc để đoàn công tác AUN thực hiện kiểm định đào tạo tại Trường đối với 2 chương trình tiến tiến... Nhà trường tiếp tục thực hiện các đề tài theo kế hoạch năm 2017, chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học thường niên ngành Thủy lợi (2017) và hội thảo Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52 (2018); Chúng ta đã chủ động phòng chống dịch bệnh trong khu vực trường, nhất là dịch sốt xuất huyết và triển khai công tác phòng chống bão lụt trong mùa mưa.
Về công tác lãnh đạo tổ chức, cán bộ: Tiếp tục hoàn thành các thủ tục thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại Bình Dương và các thủ tục thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng; Tiếp tục rà soát bộ máy và thể chế hoạt động của các đơn vị khoa học công nghệ; Thành lập bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán, trực thuộc khoa Công nghệ thông tin; Đảng bộ đã hoàn thành xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Trường và các chức danh trong Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Về công tác xây dựng Đảng: Các cấp ủy tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy. Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017; Trong quý 3 vừa qua, Đảng ủy đã xét kết nạp đảng cho 23 quần chúng ưu tú và xét chuyển đảng viên chính thức cho 32 đảng viên dự bị.
Về công tác lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động hè cho cán bộ viên chức. Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai các hoạt động trong “Mùa hè tình nguyện 2017”, nhất là các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch sốt xuất huyết; tổ chức tốt các hoạt động mừng đón tân sinh viên; ổn định công tác tổ chức và sinh hoạt đoàn, đặc biệt đối với sinh viên K59. Công đoàn Trường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; phối hợp với chính quyền hoàn thành công tác bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017.
Tất cả những nội dung trên được trình bày trong hội nghị cấp ủy mở rộng lần thứ 2 năm 2017. Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 6/10/2017 tại Hội trường T45, trực tuyến tại đầu cầu Cơ sở 2 – Tp. Hồ Chí Minh.


Sau khi trình bày nội dung báo cáo của Đảng ủy trong quý 3 năm 2017, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó bí thư đảng ủy đã nêu lên những nét chính trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2017. Trong đó tập trung vào những việc cụ thể như: 
Đối với lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, an ninh quốc phòng, Đảng bộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Trường; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Trường. Thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác quảng bá tuyển sinh năm 2018. 
Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giảng dạy, học tập và thi kết thúc môn học; thực hiện tốt các quy chế, quy định về quản lý đào tạo. Hoàn thành công tác tổng kết năm học 2016-2017 trong toàn trường. Hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA; triển khai kiểm định chất lượng giáo dục Nhà trường theo quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tổ chức tốt Hội nghị khoa học thường niên ngành Thủy lợi năm 2017, các hội nghị, hội thảo khác và cuộc thi Olympic các môn học cấp Trường. Tiếp tục chuẩn bị đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cho năm 2018 và triển khai thực hiện các đề tài được phê duyệt theo đúng tiến độ. 
Đối với công tác lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục hoàn thành các thủ tục thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại Bình Dương và các thủ tục thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng; Tiếp tục rà soát bộ máy và thể chế hoạt động của các đơn vị khoa học công nghệ; Chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng các quy định, quy chế hoạt động của một số đơn vị trong Trường; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đánh giá cán bộ viên chức năm 2017 và đánh giá giảng viên theo Quy định tuyển dụng, đào tạo và sử dụng giảng viên của Trường.
Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017 cho các quần chúng ưu tú và các lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho các Đảng viên dự bị tại Hà Nội và các cơ sở xa trường; Thực hiện xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức đợt 20/11 đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo chất lượng; Ủy ban kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Triển khai và hoàn tất công tác đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ, đảng bộ bộ phận, Đảng bộ Trường năm 2017. 
Đối với công tác lãnh đạo các đoàn thể: Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; Đoàn TN phối hợp với Hội sinh viên đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội, hiến máu nhân đạo; giới thiệu các đoàn viên ưu tú để các chi bộ xem xét, lựa chọn đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017; Hội Cựu chiến binh tập hợp hội viên, phát huy vai trò của Hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Trong phần thảo luận, nhiều vấn đề được đặt ra trong việc triển khai công việc liên quan đến nghiệp vụ công tác đảng được đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vĩnh – Trưởng Phòng, phụ trách văn phòng Đảng ủy giải đáp, như việc chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên ra trường, chuyển công tác… Đồng chí Nguyễn Quang Kim - Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội – Bí thư Đảng ủy trường nêu lên vấn đề về việc đánh giá xếp hạng các trường đại học, đòi hỏi các trường phải đầu tư, nghiên cứu, đưa ra giải pháp để tăng số lượng bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế có tính điểm xếp hạng, tạo bước chuyển mới, nâng vị trí xếp hạng của Nhà trường. Từ đó đặt ra cho nhà trường bài toán phải có cơ chế phù hợp để khuyến khích nhiều hơn nữa các đề tài cấp bộ, cấp nhà nước, các công trình nghiên cứu được công bố... 

 
Một nội dung quan trọng nữa mà Hội nghị đã triển khai đó là tiếp tục thi đua thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp đồng thời thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về thực hiện các quy định của Đảng. Tất cả những nội dung nêu trên được Ban tuyên giáo - dân vận của Đảng ủy trường phát động đến toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ trường. 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy Đảng có trách nhiệm phổ biến và quán triệt nội dung Hội nghị đến các Đảng viên trong chi bộ. Các đảng ủy bộ phận và chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tiến hành kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Đảng ủy Trường kết quả thực hiện Nghị quyết. 
 


Sau phần hội nghị cấp ủy, Đảng ủy đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Nghị - Đảng viên Chi bộ Trung tâm Quản lý nội trú. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Nghị gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đồng nghiệp đã giúp đỡ cho đồng chí và hứa sẽ tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên cộng sản, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện: Bình Dương, Hồng Hạnh (K59), Ảnh: Đức Mạnh (K58)