Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

(TLU) - Ngày 26/12, Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII” của Đảng cho đảng viên trong toàn trường, trực tuyến tại Cơ sở II.

Dự hội nghị, về phía Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi có GS.TS Trịnh Mịnh Thụ - Phó bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng; toàn thể đảng viên tại cơ sở Hà Nội và trực tuyến tại Cơ sở II – Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cụ thể, hội nghị lần này đã thống nhất ban hành: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các

nội dung quan trọng của nghị quyết TW8 – Khóa XII

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc quy chế học tập, tập trung cao độ, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết. Đây là cơ sở tốt làm sâu sắc thêm nhận thức của mỗi đảng viên về các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, giúp mỗi cá nhân tiếp tục tự nghiên để viết thu hoạch và vận dụng làm tốt công việc và cương vị công tác của mình nhằm góp phần đưa nghị quyết vào thực tế một cách có hiệu quả, thiết thực.

Bích Việt