Giấy mời dự "Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất"

Trường Đại học Thủy lợi TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI Quý vị Đại biểu, các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên và học viên Tới dự "Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất"