Cảm nghĩ của kỹ sư Khoa Cơ khí trúng tuyển đi làm việc tại Nhật Bản

Sinh viên Nguyễn Văn Long - Lớp 56M1, Khoa Cơ khí là 1 trong 7 tân kỹ sư của Khoa trúng tuyển sang làm việc tại Nhật Bản. Các kỹ sư của Trường Đại học Thủy lợi khi làm việc tại Nhật Bản sẽ nhận được những đại ngộ như đối với người Nhật, mức lương được hưởng là trên 45 triệu đồng/ tháng.

Minh Thành - Bích Việt