Các ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 23 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh. Trường tuyển sinh tại 3 cơ sở với tổng chỉ tiêu là 3700.

Phương thức tuyển sinh: TẠI ĐÂY

Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh: TẠI ĐÂY

Giới thiệu các ngành tuyển sinh: TẠI ĐÂY