Công bố Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy

(TLU) – Sáng ngày 6/6, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức lễ công bố quyết định của Hiệu trưởng kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của trường.

Theo đó, Nhà trường đổi tên Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thành Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Phòng Tài vụ thành Phòng Tài chính – Kế toán; Trung tâm Quản lý nội trú thành Trung tâm Nội trú; Khoa Năng lượng thành Khoa Điện – Điện tử; Khoa Môi trường thành Khoa Hóa và Môi trường.

Tiến hành sát nhập Trung tâm Địa tin học vào Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước. Hợp nhất các đơn vị: Phòng Thanh tra với Phòng Hành chính Tổng hợp thành Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý thiết bị và đầu tư hợp nhất với Phòng Quản trị thành Phòng Quản trị - Thiết bị; Khoa Tại chức với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thành Phòng Đào tạo.

Các đơn vị nhận quyết định kiện toàn

Phát biểu tại lễ công bố, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng khẳng định việc việc sắp xếp, kiện toàn toàn tổ chức các đơn vị là thực hiện nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Giáo sư tin tưởng việc hợp nhất, sát nhập hay đổi tên sẽ làm tăng thêm hiệu quả các mặt công tác của 3 Khoa, 6 Phòng và 1 Trung tâm. Hy vọng rằng các đơn vị nhận quyết định kiện toàn hôm nay sẽ đồng lòng cùng với Nhà trường thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS Lê Văn Chín - Đại diện lãnh đạo Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước phát biểu

PGS.TS Bùi Quốc Lập - Trưởng Khoa Hóa và Môi trường

Trưởng Phòng Đào tạo - PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh phát biểu

Trên tinh thần nhất trí cao về quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy, đại diện các đơn vị trong Trường cũng bày tỏ kỳ vọng về sự tinh gọn gắn liền với hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành, đặc biệt là trong nâng cao chất lượng chuyên môn của các chương trình đào tạo, khẳng định và phát triển hơn nữa uy tín của Trường Đại học Thủy lợi trong nền giáo dục nước nhà.

Để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, trong thời gian tới, Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị sau khi kiện toàn trình Nhà trường phê duyệt.

Bích Việt