Tổ chức cuộc thi "Lớp chúng mình vui thế"

Nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Trường Đại học Thủy lợi hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường, Trường Đại học Thủy lợi triển khai tổ chức cuộc thi “Lớp chúng mình vui thế”.

Nội dung bài dự thi:

- Giới thiệu những hoạt động phong trào học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa của lớp; Các thành tích học tập, phong trào của tập thể lớp nổi bật; Thầy, cô giáo gắn bó với những kỷ niệm của lớp.

- Giới thiệu về sinh viên trong lớp có hình thức ngoại hình đẹp hoặc những bạn có khả năng về nghệ thuật, thể dục thể thao...hoặc giới thiệu về gương các bạn sinh viên học giỏi nổi bật trong lớp với thành tích về học tập, nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học...;

Lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Bài viết: độ dài không quá 1500 chữ, không giới hạn số lượng ảnh minh họa, ảnh minh họa được phép chỉnh sửa, ảnh phải có chú thích rõ ràng.

- Video clip, MV ca nhạc, phim ngắn...: thời lượng không quá 5 phút, hình ảnh và nhạc nền trong video clip không vi phạm bản quyền hoặc phải ghi rõ nguồn tư liệu.

Chi tiết cuộc thi xem tại đây