Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1, năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 04/10/2018: Sinh viên nộp đơn và hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng trực tiếp sinh viên – Phòng CTCT & Quản lý sinh viên (P.112 / Nhà A1).

- Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 17/10/2018: Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập.

- Ngày 18/10/2018 ÷ 25/10/2018: Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Chi tiết thông báo: Tại đây

Mẫu đơn: Tải về