Nghiên cứu sự hình thành và phát triển vết nứt ảnh hưởng tới khả năng chịu tải đập trọng lực bê tông đầm lăn trong quá trình vận hành

Ngày 02/3, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hà Thanh Dương với đề tài: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển vết nứt ảnh hưởng tới khả năng chịu tải của đập trọng lực bê tông đầm lăn trong quá trình vận hành.

Toàn cảnh lễ bảo vệ của NCS

Hiện tượng nứt đập bê tông dường như là phổ biến trong các đập đã và đang xây dựng. Vết nứt tồn tại sẵn có trong thân đập có thể ảnh hưởng rất lớn đến tính an toàn, tính thực dụng và tính bền của đập bê tông. Nếu các vết nứt này phát triển mạnh có thể dẫn đến phá hoại công trình. Vì vậy, các nhà kỹ thuật thường xem sự hiện diện của vết nứt là dấu hiệu ban đầu của sự nguy hiểm đối với an toàn kết cấu đập. Nhận biết chính xác nguyên nhân gây ra nứt và cơ chế, điều kiện phát triển vết nứt bê tông, mô phỏng hợp lý các vết nứt tồn tại trong thân đập trong quá trình vận hành đập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá điều kiện an toàn làm việc của kết cấu đập trong quá trình vận hành.

Do đó, đề tài “Nghiên cứu sự hình thành và phát triển vết nứt ảnh hưởng tới khả năng chịu tải đập trọng lực bê tông đầm lăn trong quá trình vận hành” vẫn là một vấn đề mang tính thời sự và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn góp phần đánh giá khả năng chịu lực của đập trọng lực BTĐL trong giai đoạn vận hành dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và tải trọng động.

NCS Hà Thanh Dương trình bày luận án

Những kết luận mới của Luận án:

(1) Đã áp dụng phương pháp PTHH tự thích ứng và ngôn ngữ lập trình tham số (APDL) để xây dựng thuật toán và chương trình RCCD_CRACK tính toán sự hình thành và phát triển vết nứt trong thân đập trọng lực BTĐL. 

(2) Đã làm rõ được ảnh hưởng của vết nứt đến khả năng chịu tải của đập trọng lực BTĐL trong quá trình vận hành.

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hà Thanh Dương

Tên đề tài: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển vết nứt ảnh hưởng tới khả năng chịu tải của đập trọng lực bê tông đầm lăn trong quá trình vận hành.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9580202

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng - GS.TS. Vũ Thanh Te

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết: tại đây