Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã

Hiện nay, an ninh nguồn nước đã trở thành vấn đề lớn và rất cấp thiết đối với nhiều lưu vực sông (LVS) và khu vực trên thế giới, đặc biệt là những LVS liên quốc gia và các vùng lãnh thổ khan hiếm nước.

Hội đồng chấm luận án

NCS Nguyễn Thị Mùi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với tên Đề tài: Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước, Mã số: 9440303 đã nêu:

Lưu vực sông Mã được đánh giá là có tiềm năng nguồn nước khá dồi dào nhưng vẫn xảy ra các căng thẳng trong khai thác sử dụng (KTSD) tài nguyên nước do những nguyên nhân sau: Sự phân bố tài nguyên nước (TNN) không đồng đều theo không gian, thời gian đã gây ra lũ lụt và hạn hán, ảnh hưởng rất lớn tới KTSD nước giữa các vùng trên lưu vực. Thiên tai lũ lụt và hạn hán trên hệ thống sông Mã thường xuyên xảy ra. Chế độ thủy văn trên dòng chảy chính, trên các sông nhánh thuộc LVS Mã đã thay đổi rất nhiều do ảnh hưởng của việc xây dựng, khai thác các công trình sử dụng nước vừa và nhỏ trên lưu vực.

NCS Nguyễn Thị Mùi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Cùng với các hình thế thời tiết bất thường, cực đoan và biến đổi khí hậu (BĐKH) là tác nhân chính gây bão, lũ lớn và cạn kiệt nguồn nước trên lưu vực. Về chất lượng nước trên lưu vực đã xảy ra ô nhiễm nặng tại một  số vị trí trên sông Lèn, sông Lạch Trường, sông Yên, hạ lưu dòng chính sông Mã. Để đóng góp thêm các cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác quy hoạch, khai thác, quản lý TNN cho phát triển bền vững KTXH và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn cho LVS Mã trong điều kiện hiện nay, cần thiết phải xây dựng các “chỉ số an ninh nguồn nước” của lưu vực như một công vụ cho PTBV lưu vực.

Các đại biểu đến tham dự buổi bảo vệ

Đề tài do hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Thành; NCS Nguyễn Thị Mùi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường vào 8h30, ngày 26/01/2019 tại Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Chi tiết đề tài xem tại đây

Thực hiện: Bình Dương, Đức Mạnh