Thông báo về 02 Chương trình Học bổng Thạc sỹ Đại học Brescia, Italia

Trường Đại học Brescia, Italia thông báo 02 Chương trình Học bổng Thạc sỹ ngành Công trình và Kỹ thuật Môi trường (Civil and Environmental Engineering) dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ như sau:

1. Học bổng Thạc sỹ MIUR do Bộ Giáo dục Italia tài trợ

Điều kiện dự tuyển:

  • - Sinh viên đã tốt nghiệp đại học chính quy
  • - Có thành tích học tập tốt (GPA ít nhất tương đương 3.2 trên thang điểm 4)
  • - Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6 trở lên
  •  

Tổng thời gian đào tạo: 2 năm (ứng viên nhận được học bổng năm học 2017-2018 phải đáp ứng yêu cầu nhất định về kết quả học tập trước khi nhận tiếp học bổng cho năm học 2018-2019)

Số lượng chỉ tiêu: tổng số 5 chỉ tiêu

Tổng giá trị Học bổng: 5.500 Euro một năm

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/4/2017.

Ứng viên xem thêm thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng ký tại trang web: https://www.unibs.it/node/14311

 

2. Học bổng Thạc sỹ của Trường Đại học Brescia cho sinh viên Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar

Điều kiện dự tuyển:

  • - Sinh viên đã tốt nghiệp đại học chính quy (hoặc có bằng cấp phù hợp khác)
  • - Có thành tích học tập tốt (GPA ít nhất tương đương 3.2 trên thang điểm 4)
  • - Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6 trở lên
  •  

Tổng thời gian đào tạo: 2 năm (ứng viên nhận được học bổng năm học 2017-2018 phải đáp ứng yêu cầu nhất định về kết quả học tập trước khi nhận tiếp học bổng cho năm học 2018-2019)

Số lượng chỉ tiêu: tổng số 1 chỉ tiêu

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/4/2017.

Ứng viên xem thêm thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng ký tại trang web: https://www.unibs.it/node/14313

 

Ngoài ra, những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học tại Đại học Brescia, Italia vui lòng tham khảo trang web https://en.unibs.it/ hoặc liên hệ email internationalstudents@unibs.it để biết thêm thông tin.