Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 57, học kỳ I, năm học 2019-2020

Học kỳ I, năm học 2019-2020, Nhà trường quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho 160 sinh viên khóa 57 thuộc các khoa: Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Hóa và Môi trường, Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế và Quản lý, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công trình và Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Chi tiết quyết định: xem TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên được cấp học bổng: xem TẠI ĐÂY