Hướng dẫn sinh viên lấy mẫu vân tay

Nhà trường tiến hành lấy mẫu vân tay của sinh viên để đưa vào cơ sở dữ liệu nhận dạng theo công nghệ dùng sinh trắc vân tay phục vụ cho công tác quản lý sinh viên. Các bạn hãy theo dõi clip hướng dẫn để việc lấy mẫu được diễn ra nhanh chóng.

Thực hiện: Bình Dương