Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Văn Lập

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Văn Lập

Tên đề tài: Nghiên cứu vận tốc dòng chảy do sóng tại chân kè nông trong thiết kế chân kè đá đổ, áp dụng cho kè đê biển Cát Hải, Hải Phòng.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9580202

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Xuân Roanh 

                                                   GS.TS. Ngô Trí Viềng
Bao gồm:
  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
  3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)
Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSPhamVanLap%282019%29.rar