Thủ tục phúc khảo bài thi

Để thuận lợi cho các sinh viên hoàn thiện thủ tục phúc khảo bài thi, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đưa ra các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

    Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (P104-A1)

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

    Theo thông báo của phòng trên website của trường sau mỗi đợt thi (khoảng 15 ngày): http://tlu.edu.vn/Đảm-bảo-chất-lượng/Khảo-thí/Tin-tức

3. Thời gian giải quyết

 

     - Sau 15 ngày kể từ thời điểm kết thúc nộp đơn

     - Kết quả phúc khảo bài thi được công bố bảng tin của phòng (P104-A1) và trên website của trường sau mỗi đợt phúc khảo: http://tlu.edu.vn/Đảm-bảo-chất-lượng/Khảo-thí/Tin-tức

4. Đối tượng

    Sinh viên đã tham dự đợt thi tương ứng và cảm thấy điểm thi chưa phản ánh đúng so với bài làm của mình.

5. Lưu ý

   

    - Sinh viên có thể lấy đơn từ Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng (P104-A1) hoặc in từ mẫu đơn bên dưới thông báo này

    - Sinh viên điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn.