Cựu sinh viên Đại học Thủy lợi được bầu là Phó bí thư thường trực tỉnh Bình Phước

Bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước được bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Bà Huỳnh Thị Hằng là cựu sinh viên K35NH Trường Đại học Thủy lợi, là thành viên đội tuyển SV từng vô địch SV96.

Vừa qua, tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kiện toàn nhân sự các chức danh của tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước đã thông qua kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý giới thiệu bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh để bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, với 50/50 phiếu đồng ý, bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với 100% phiếu đồng ý, bà Huỳnh Thị Hằng đã được đại biểu thống nhất giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.