Công văn số 997/BNN-KHCN ngày 04/02/2016 xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017

 

Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu :  997/BNN-KHCN
Ngày ban hành : 04/02/2016
Trích yếu :

Xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017 

Cơ quan ban hành : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 Download:                                CV997-dexuatKH2017