Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017

Thông báo số 901/TB-ĐHTL ngày 30 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 (Khóa 37 đợt 2) chi tiết xem tại đây

Mẫu đơn xét tuyển: Download

Phụ lục 1: Download