Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2019 như sau:

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi tuyển

STT

Ngành

Chỉ tiêu

Môn thi tuyển

1

Kỹ thuật xây dựng

100

- Môn 1: Toán cao cấp

- Môn 2: Sức bền vật liệu 1

- Môn 3: Cơ học chất lỏng

2

Quản lý xây dựng

- Môn 1: Toán cao cấp

- Môn 2: Sức bền vật liệu 1

- Môn 3: Kinh tế xây dựng

3

Kỹ thuật điện

- Môn 1: Toán cao cấp

- Môn 2: Mạch điện

- Môn 3: Cung cấp điện

 

2. Thời gian thi tuyển  Các ngày 21, 22 tháng 12 năm 2019

3. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức học ôn

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 20/09/2019- 02/12/2019;

- Tổ chức ôn tập: Dự kiến từ ngày 20/10/2019-15/12/2019 (thí sinh có nguyện vọng học ôn tập đăng ký trước ngày 30/10/2019);

 - Hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập và đăng ký học ôn liên hệ với Phòng Đào tạo -134            Nhà A4– Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại      024.3563.1537; Email: daotao@tlu.edu.vn; thông tin chi tiết xem tại: http://tlu.edu.vn

Xem chi tiết thông báo