Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2017

Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2017 như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thi vào các ngày 23, 24 tháng 12 năm 2017

2. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức học ôn

Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trước ngày  30/11/2017;

Tổ chức học ôn tập: Dự kiến từ ngày 25/11/2017-22/12/2017 (thí sinh có nguyện vọng học ôn tập  đăng ký trước ngày 3/11/2017);

Hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập và đăng ký học liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Phòng 134- Nhà A4) – Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội;

Xem chi tiết thông báo