Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh đại học năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo danh sách cán bộ hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học năm 2018

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Khắc Thạc

Phó trưởng Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

0947.791.791

thacdt@tlu.edu.vn

2

Hoàng Trọng Triệu

Chuyên viên

0986.756.445

trieuht@tlu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

0975.685.640

huonghung@tlu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chuyên viên

0989.055.668

Chuyenp3@tlu.edu.vn

 

xem chi tiết