Thông báo về lịch công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo tới các đơn vị lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.

Xem chi tiết