TRỰC TIẾP: Tư vấn trực tuyến tuyển sinh năm 2018

Chương trình tư vấn trực tuyến tuyển sinh năm 2018, cơ hội nào trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi được diễn ra vào 20h00 ngày 21/7/2018