Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2017

Theo quy chế tuyển sinh 2017 Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 15 đến 17h00 ngày 23/7/2017. (trong đó hình thức điều chỉnh online kết thúc vào 17h00 ngày 21/7/2017)

Để đảm bảo việc điểu chỉnh nguyện vọng của các em thí sinh được thuận lợi, Trường Đại học Thủy lợi lứu ý các em một số điểm như sau:

1). Thí sinh chỉ được điều chỉnh duy nhất 1 lần duy nhất

2). Chỉ được sử dụng một trong hai phương thức điều chỉnh online hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

3). Thí sinh có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng hoặc tổ hợp xét tuyển hoặc thay thế nguyện vọng xét tuyển mới, hoặc thêm mới nguyên vọng đăng ký xét tuyển.

4). Nếu thêm mới nguyện vọng mà tổng số lượng nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì thí sinh phải dùng phương thức đăng ký bằng giấy theo mẫu giấy đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp không tăng số lượng nguyện vọng so với số lượng đăng ký ban đầu thì học sinh có thể điều chỉnh online bằng cách sử dụng tài khoản đã được cấp khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 để điều chỉnh trên hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để điều chỉnh, trong trường hợp không có Internet thí sinh có thể điều chỉnh bằng giấy như trường hợp nêu trên.

Chú ý: Nếu thí sinh chưa có thông tin tài khoản thì liên hệ với điểm tiếp nhận hồ sơ ban đầu (thường là trường THPT) để được hồ trợ.

Cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học trên online:

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống

+ Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

- Bước 3: Sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng

+ Chọn “Chỉnh sửa nguyện vọng”

+ Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi

+ Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh và nhấn vào biểu tượng thùng rác

+ Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, còn không nhấn nút Cancel

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

+ Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

– Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

– Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

– Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

Chúc các bạn thành công