Thông báo phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Thủy lợi thông báo Phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 

Chi tiết thông báo: xem tại đây

Mẫu đơn phúc khảo download tại đây