Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Lịch thi chính thức vào các ngày 26, 27/5/2018 (tập trung thí sinh và thi môn Tiếng Anh vào 7h00 ngày 26/5/2018)

2. Kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 22/4/2018. 

Xem chi tiết thông báo