Quyết định công nhận các thí sinh được miễn thi Tiếng Anh trong kỹ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Quyết định số 662/QĐ-ĐHTL ngày 20 tháng 4 năm 2017 về công nhận các thí sinh được miễn thi Tiếng Anh trong kỹ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017, chi tiết: Xem tại đây