Lịch học và danh sách thí sinh học chuyển đổi đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2017

Lịch học bổ sung kiến thức cho tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017- tại Hà Nội chi tiết xem tại đây

Danh sách thí sinh học chuyển đổi đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2017 thuộc đối tượng ngành gần xem tại đây 

Chú ý: Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên