Danh sách thí sinh học chuyển đổi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Danh sách thí sinh học chuyển đổi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Cập nhật đến 12/4/2019). Thời gian học dự kiến từ ngày 16/4/2019

Xem danh sách chi tiết