Hướng dẫn khai hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển sinh 2017

Để đảm bảo thông tin đăng ký được chính xác, Trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn thí sinh kê khai hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng năm 2017, xem chi tiết tại Mẫu phiếu đăng ký

Chú ý: Năm 2017 Trường Đại học Thủy lợi xét tuyển theo nhóm ngành vì vậy  khi đăng ký thí sinh chỉ cần khai thông tin Mã nhóm ngành và Tên nhóm ngành