Tổng kết phong trào Đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017

Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy - Ban giám hiệu Nhà trường, Thành đoàn Hà Nội, tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, công tác đoàn và phong trào sinh viên Trường Đại học Thủy lợi đã có những bước phát triển mới, tạo khí thế và động lực để tuổi trẻ nhà trường phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, bản lĩnh, trí tuệ trong trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Bích Việt