Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học

(TLU) - Đào tạo Sau đại học luôn luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với yêu cầu sử dụng của các địa phương.

Thực hiện Nghị quyết của Chính  phủ về đổi mới Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi đã chủ động thực hiện đổi mới nói chung và ở trình độ sau đại học nói riêng để đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập với thế giới.

Từ năm 2009, Nhà trường thực hiện đào tạo sau đại học theo học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo được rút ngắn từ 3 năm xuống còn 2 năm và đến năm 2014 còn 1,5 năm với 45 tín chỉ. Chương trình đào tạo được thiết kế dựa theo chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Theo PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Phòng Đào tạo ĐH&SĐH: Thực hiện chủ trương kết hợp giữa triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học với đào tạo sau đại học,  nhiều nghiên cứu sinh và học viên cao học cùng với giảng viên hướng dẫn khoa học tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước, điển hình như đề tài của TS. Nguyễn Việt Đức, TS.Nguyễn Thị Thu Hương,..

Với kế hoạch học tập mềm dẻo và việc áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, Nhà trường đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh và học viên cao học có thể vừa đáp ứng việc làm và việc học.

Dựa trên quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường ban hành “Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ” kèm theo quyết định số 959/QĐ-ĐHTL ngày 4/6/2015. Đây là hành lang pháp lý rất quan trọng, rõ ràng có nhiều chính sách thúc đẩy NCS sớm hoàn thành luận án như: Mỗi năm nhà trường giao cho các BM quản lý NCS tổ chức cho NCS báo cáo tiến độ 2 lần; Các NCS tham gia đầy đủ các sinh hoạt học thuật tại BM cũng như các hoạt động khoa học của Nhà trường. NCS cũng được đăng sử dụng các cơ sở vật chất phục vụ học tập và nghiên cứu, được đăng ký tham gia các đề tài khoa học…

Nhà trường cũng đã cử 1 lãnh đạo Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trực tiếp phụ trách để giải quyết các thắc mắc cũng như hỗ trợ NCS trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, đặc biệt là kết nối các nhà khoa học trong và ngoài trường để hỗ trợ NCS về công tác chuyên môn khi thực hiện luận án.

Nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy tiến độ làm luận văn thạc sĩ của học viên, luận án tiến sĩ của NCS, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đã tham mưu cho BGH một số giải pháp và triển khai đồng bộ ở các Khoa, Cơ sở đào tạo như: Tăng cường công tác giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo của học viên; Thường xuyên cập nhật bài giảng, bổ sung nội dung chương trình đào tạo; Tổ chức đánh giá đề cương luận văn, luận án; Học viên, NCS phải báo cáo tiến độ giữa kỳ và hội thảo kết quả luận văn, luận án trước khi bảo vệ….

Hiện nay, Trường Đại học Thủy lợi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 11 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ và 20 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trong đó 4 chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh  (gồm 1 chuyên ngành liên kết với Trường Đại học Liège của Vương Quốc Bỉ và 3 chuyên ngành liên kết với Hà Lan). Các lớp chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ sau đại học được mở rộng thường xuyên, mỗi năm có hàng trăm cán bộ tham dự.

Trao bằng cho 9 tiến sĩ đợt 1/2017

Tại Lễ trao bằng đợt 1 năm 2017 (ngày 9/6//2017) đã có 9 nghiên cứu sinh được nhận bằng tiến sĩ và 319 học viên cao học được cấp bằng thạc sĩ.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường: Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu và hầu hết được đào tạo từ các nước tiên tiến như Hà Lan, Pháp, Đức, Nhật bản, Ý, Singapore, ... Nhà trường đã đào tạo được 115 tiến sĩ (trong đó 109 người đã được cấp bằng, 6 người chờ cấp bằng) và 3649 thạc sĩ với nhiều chuyên ngành khác nhau phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Những con số ấy đã minh chứng cho sự phát triển của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn tới, Nhà trường sẽ cố gắng, tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để các học viên, nghiên cứu sinh có điều kiện học tập tốt nhất tại trường.

GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường

Cũng theo đánh giá, nhiều luận án tiến sĩ của các NCS năm nay xuất phát từ yêu cầu thực tế, các đề tài luận án vừa có ý nghĩa khoa học vừa mang tính thực tiễn phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành và đất nước. NCS Lê Xuân Bảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ với đề tài “Ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy để xác định mức đảm bảo an toàn cho hệ thống kiểm soát ngập lụt vùng hạ du sông Đồng Nai- Sài Gòn”. Luận án có những đóng góp mới như: Xây dựng được sơ đồ và thuật giải các bài toán ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy để xác định mức bảo đảm an toàn hợp lý cho hệ thống kiểm soát ngập lụt vùng hạ du lưu vực sông ở Việt Nam; nghiên cứu điển hình xác định mức bảo đảm an toàn hợp lý cho khu vực IA1-3 của hệ thống kiểm soát ngập lụt hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn bằng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Đề tại cũng xác định được mức bảo đảm an toàn của hệ thống kiểm soát ngập lụt khu vực IA1-3 thuộc hệ thống chống ngập khu vực Tp.HCM bằng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy.

NCS Lê Xuân Bảo bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Thị Thu Nga với đề tài “Nghiên cứu thiết lập mô hình thủy văn – kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba”, đã có những đóng góp mới là: Nghiên cứu ứng dụng mô hình tối ưu trong phân tích đánh giá, phân bổ nguồn nước trong lưu vực sông và có bổ sung, điều chỉnh phù hợp cho LVS Ba. Lượng hóa được quan hệ tương quan giữa thủy văn và kinh tế cho lưu vực sông Ba trong mối ràng buộc về tự nhiên, kết cấu hạ tầng, môi trường và xã hội. Đánh giá hiệu ích kinh tế của một số chính sách dự kiến trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, từ đó đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả trong khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông Ba.

NCS Nguyễn Thị Thu Nga bảo vệ luận án

Hay đề tài “Nghiên cứu chế độ vận hành thích nghi hồ chứa nước Cửa Đạt trong mùa kiệt phục vụ phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Thanh Hóa” của NCS Vũ Ngọc Dương đã góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học vận hành thích nghi hồ chứa đa mục tiêu. Đó là: xây dựng các quỹ đạo vận hành tương ứng với các mức đảm bảo khác nhau từ nghiên cứu chế độ vận hành tối ưu hồ; dự báo trung hạn dòng chảy đến hồ; tích hợp dự báo với mô hình vận hành hồ với những phân tích về cách ứng xử vận hành theo trạng thái hồ, dòng chảy đến hồ dự báo và theo các quỹ đạo vận hành đã xây dựng để vận hành thích nghi hồ chứa đa mục tiêu. Xây dựng được chế độ vận hành thích nghi cho hồ chứa Cửa Đạt trong mùa kiệt đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước các ngành có xét đến BĐKH, nâng cao hiệu quả phát điện đồng thời đánh giá được tính hợp lý của lưu lượng tối thiểu tham gia đẩy mặn của hồ Cửa Đạt đối với hạ du lưu vực sông Mã.

NCS Vũ Ngọc Dương bảo vệ luận án

Đào tạo trình độ Tiến sĩ giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành, có kiến thức rộng về các ngành liên quan, các kiến thức có tính ứng dụng của ngành/chuyên ngành. Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học Thủy lợi được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học, coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn.

Cũng trong đợt này, Trường Đại học Thủy lợi đã tuyển sinh được 474 học viên cao học  và 41 nghiên cứu sinh.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, sự ưu việt trong đào tạo sau đại học của Nhà trường sẽ là cơ hội tốt để các học viên, nghiên cứu sinh học tập và nghiên cứu khoa học, phục vụ thực tiễn.

Bích Việt - Trung Kiên