Cuộc thi Ảnh " Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước"

Nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão quốc tế và Khóa họp lần thứ 50 của Ủy ban Bão tổ chức tại Việt Nam vào đầu năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức cũng như sự chủ động trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai tới toàn xã hội; nâng cao vai trò, hoạt động công tác Khí tượng Thủy văn phục vụ phát triển bền vững đất nước. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Báo ảnh Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.

Chi tiết cuộc thi: tại đây