Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nguồn nước và thiên tai

Tại một số nước phát triển trên thế giới việc triển khai ứng dung trí tuệ nhân tạo mô hình hóa, mô phỏng hóa quản lý nguồn nước và thiên tai đã được thực hiện từ nhiều năm trước, đem lại hiệu quả tích cực, giúp cho việc giám sát thiên tai, điều tiết thủy lợi được diễn ra nhanh chóng. Việc ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam được các chuyên gia đến từ Trường Đại học Thủy lợi thực hiện

Biên tập: Bình Dương