Thông báo đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Thông báo số 540/XD-KH của Cục quản lý Xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT về việc đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 
 

Chi tiết xem tại 540/XD-KH