Quyết định ban hành hướng dẫn phân loại đất ngập nước

Quyết định số 1093/QĐ – TCMT của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại đất ngập nước

Quyết định số 1093/QĐ – TCMT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại đất ngập nước.

Toàn văn nội dung 1093QD-TCMT xem tại đây