Danh sách đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi luôn tạo điều kiện và khuyến khích các giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học Năm 2019, toàn trường có 29 đề tài cấp cơ sở được xét duyệt qua Hội đồng khoa học.
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm thực hiện
1 Nghiên cứu ứng suất – biến dạng của kết cấu tấm phẳng trong thân trụ pin đập trụ đỡ bằng thực nghiệm NCS. Nguyễn Văn Xuân 2019
2  Ứng dụng phương pháp không phá hủy để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu bê tông thường trong công trình thủy lợi TS. Phạm Nguyễn Hoàng 2019
3 Nghiên cứu đưa phần mềm Autodesk Revit vào giảng dạy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng TS. Chu Tuấn Long 2019
4 Nghiên cứu đánh giá chất lượng cọc khoan nhồi từ kết quả thí nghiệm, các biện pháp khắc phục sửa chữa TS. Nguyễn Ngọc Thắng 2019
5 Nghiên cứu sử dụng phương pháp sóng âm thanh (Acoustic Emission) trong xác định các hư hỏng trong kết cấu thép Việt Nam TS. Lương Minh Chính 2019
6 Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật chủ yếu trong đánh giá tác động giao thông các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam TS. Trịnh Đình Toán 2019
7 Nghiên cứu ổn định nền đắp bằng lý thuyết phân tích giới hạn  TS. Đỗ Thắng 2019
8 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam NCS. Hoàng Thị Mai Lan 2019
9 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Việt Nam. Thực trạng và một số kiến nghị NCS. Vũ Thị Nam 2019
10 Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của Việt Nam. NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 2019
11 Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam NCS. Hoàng Thị Ba 2019
12 Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức vận chuyển vật liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho kênh mương nội đồng TS. Đỗ Văn Quang 2019
13 Một số giải pháp tăng cường sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong các hệ thống công trình thủy lợi ở lưu vực sông Hồng TS. Lê Văn Chính 2019
14 Đánh giá ảnh hưởng của chế độ tưới thâm hụt nước đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây ngô trên đất phù sa sông Hồng không bồi đắp hàng năm NCS. Hoàng Cẩm Châu 2019
15 Nghiên cứu dòng chảy ổn định, đều trong kênh với các khối vật cản phân bố đều TS. Trần Dũng Tiến 2019
16 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá chế độ thủy văn, bùn cát và chất dinh dưỡng cho vùng thượng lưu hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Việt Anh 2019
17 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đất ngập nước để xử lý nước thải sinh hoạt NCS. Nguyễn Thị Thu Trang 2019
18 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT, HEC-RAS và công nghệ viễn thám dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn TS. Đỗ Xuân Khánh 2019
19 Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao chất lượng dự báo lũ trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi TS. Vũ Thanh Tú 2019
20 Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hạn: Áp dụng cho khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận NCS. Nguyễn Hồ Phương Thảo 2019
21 Ứng dụng mô hình động lực trong nghiên cứu hạn khí tượng cho lưu vực sông Cả  TS. Nguyễn Tiến Thành 2019
22 Nghiên cứu xác định tỷ lệ phân lưu và thay đổi dòng chủ lưu khu vực cửa vào sông Đuống TS. Phạm Văn Chiến 2019
23 Về sự tồn tại nghiệm suy rộng của bài toán Cauchy cho phương trình Hamilton-Jacobi TS. Nguyễn Hữu Thọ 2019
24 Nghiên cứu mô hình 2 pha với rối tính toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát TS. Nguyễn Đức Hậu 2019
25 Tuyển tập tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề thủy lợi TS. Tô Mạnh Cường 2019
26 Nghiên cứu giải pháp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Trường Đại học Thủy Lợi trong giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 2019
27 Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc pha liên quan đến phục hồi sự đối xứng Chiral trong môi trường hạt nhân. TS. Đặng Thị Minh Huệ 2019
28 Nghiên cứu chế tạo bộ thu thập dữ liệu đo mực nước TS. Phạm Đức Đại 2019
29 Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của micro tinh thể ZnS pha tạp ion Mn2+ TS. Nguyễn Văn Nghĩa B 2019

 

 

 

P. KHCN